18 - 24 stycznia 2021 r/

Poniedziałek, 18 stycznia
17:00 + Helenę Śluborską, Władysława i Leokadię Zamęckich (18 greg.)

Wtorek, 19 stycznia
17:30 + Helenę Śluborską, Władysława i Leokadię Zamęckich (19 greg.)
18:00 +Henryka Kurpiewskiego

Środa, 20 stycznia
17:00 + Helenę Śluborską, Władysława i Leokadię Zamęckich (20 greg.)

Czwartek, 21 stycznia
17:00 + Helenę Śluborską, Władysława i Leokadię Zamęckich (21 greg.)
18:00 + Mieczysławę i Zdzisława Makowskich

Piątek , 22 stycznia
17:30 + Helenę Śluborską, Władysława i Leokadię Zamęckich (22 greg.)
18:00 o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Janiny Fabisiewicz, Krystyny Osińskiej                                                18:30 + Janusza Koźniewskiego 

Sobota, 23 stycznia
18:00 + Helenę Śluborską, Władysława i Leokadię Zamęckich (23 greg.)
19:00 + Kazimierza Witkowskiego
19:00 + Henryka Strzelczaka, Jadwigę i Czesława Strzelczaków

Niedziela, 24 stycznia
8:00 + Mariana Łęgowskiego
8:00 + Helenę Śluborską, Władysława i Leokadię Zamęckich (24 greg.)
10:00 + Janinę Latkowską, Elżbietę Antoniewską
11:30 + Krzysztofa Grabowskiego (1 r. śm.) Zdzisława Grabowskiego (11 r. śm.)
16:00 + Kazimierę Piecyk (5 r. śm.) Jerzego Piecyka Wawrzyńca Sawickiego