1-7 lutego 2021 r.

 Poniedziałek, 1 lutego
17:30 + Stefanię Radomską
18:00 + Teresę Rytter

Wtorek, 2 lutego
17:00 + Wiesława Dąbkowskiego
18:00 + Krystynę Turkiewicz
18:30 + Wiesława Suwińskiego

Środa, 3 lutego
17:30 + Franciszka Czekało
18:00 +Helena Strzeszewska

Czwartek, 4 lutego
17:30 + Pawła Zakrzewskiego
18:00 + Hannę Ziemniecką

Piątek , 5 lutego
16:00 Msza w int. Kół Żywego Różańca
17:30 + Zbigniewa Dąbkowskiego
18:00 + Stanisława Kosela (10 r. śm.) Zenona Kurpiewskiego, r-ców Koselów, r-ców Łabędów

Sobota, 6 lutego
18:00 + Irenę Bafeltowską
18:00 + Leokadię Pietrzak (32 r. śm.) Wiktora, Zofię, Stefana Pietrzaków
19:00 + Ireneusza Ostrowskiego
19:00 + Jana Kutrowskiego (4 śm.) zm. z rodz. Kutrowskich i Wójcików

Niedziela, 7 lutego
8:00 + Janinę Jazłowiecką
10:00 + Ewarysta Bilińskiego (7 r. śm.) Elżbietę Bilińską (8 r. śm.)
12:00 Suma odpustowa
16:00 + Franciszka i Jadwigę Karabin