8 - 14 lutego 2021

 Poniedziałek, 8 lutego
17:30 + Zdzisława Białorudzkiego
18:00 +

Wtorek, 9 lutego
17:30 + Zofię Marszałek
18:00 +

Środa, 10 lutego
17:30 + Stanisława Wóltańskiego
18:00 +

Czwartek, 11 lutego
17:30 +
18:00 + Marię Ziemińską i Władysława Krawczyka

Piątek , 12 lutego
17:30 + Grażynę Cegłowską
18:00 + Jana Kurpiewskiego, Mariannę Kurpiewską, Teresę Ryter, Henryka Kurpiewskiego, Kazimierza Brzózkę, Janinę Brzóskę

Sobota, 13 lutego
18:00 + Augustyna Białeckiego (8 r. śm.) Julię i Józefa Białeckich
18:30 + Halinę (1 r. śm.) i Henryka (23 r. śm.) Strzeszewskich
19:00 + Patrycję i Ewę Łuszczewskie
19:00 + Halinę Dawidczyk i Jana Dawidczyka oraz Janinę Dawidczyk

Niedziela, 14 lutego
8:00 + Andrzeja, Zbigniewa, Piotra, Stanisława, Mariusza Jazłowieckich oraz Janinę Jazłowiecką
10:00 + Henrykę, Kurpiewską (15 r. śm.) Franciszka Kurpiewskiego, Annę Kurpiewską
11:30 + Mariannę Prusik
14:00 o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Bogumiły i Władysława Pawelskich 40 r. ślubu
16:00 + Stanisława Chudorlińskiego (13 r. śm.) Karolinę Rymer zm. z rodz. Chudorlińskich