V Niedziela zwykła - 7 lutego 2021 r.

 1. Przeżywamy dziś 5 niedzielę okresu zwykłego. W naszej parafii jest to także uroczystość odpustowa ku czci patronki naszego kościoła św. Doroty. Pamiętajmy o możliwości uzyskania odpustu w swojej intencji na zwykłych warunkach. Trzeba być w stanie łaski uświęcającej przystąpić do komunii świętej i ofiarować modlitwy Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga w intencjach Ojca świętego Franciszka.

2. Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu we wtorek i piątek od godziny 16:30 – 17:30

3. Dziękuje ks. Sławomirowi Obrębskiemu za przewodniczenie sumie parafialnej i wygłoszenie okolicznościowego kazania.

4. W czwartek wypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes modlimy się tego dnia za wszystkich chorych i cierpiących a także za tych, którzy opiekują się chorymi nie tylko w szpitalach, domach opieki społecznej, ale także w naszych domach.

5. Proszę rodziny, które miały pogrzeby swoich bliskich w ostatnim czasie, aby śledziły gazetkę parafialną, bo tam już wpisujemy Msze święte popogrzebowe.

6. Zapowiedzi przedślubne Mateusz Domżała par. tut Joanna Orlikowska par. św. Anny w Pomiechowie zap. 2