15-21 lutego 2021

 Poniedziałek, 15 lutego
17:30 + Tadeusza Szymaka, Kazimierę i Franciszka Kucińskich Antoninę i Aleksandra Ziemińskich 
18:00 + Longina Ziemińskiego

Wtorek, 16 lutego
17:30 + Danutę Rajską
18:00 o Boże błogosławieństwo, dary Ducha św., potrzebne łaski w służbie Bogu i ludziom oraz opiekę NMP dla ks. Łukasza z okazji urodzin
18:30 o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Józefa Sitkiewicza i dla całej rodziny

Środa, 17 lutego – POPIELEC
10:00 za Parafian
17:30 + Kazimierza Zawadzkiego
18:00 + Genowefę Kęsicką

Czwartek, 18 lutego
17:30 + Andrzeja Krupińskiego 
18:00 +

Piątek , 19 lutego
17:30 za dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 + Kazimierza Wodyńskiego

Sobota, 20 lutego
18:00 + Leona Cichockiego
18:30 + Bernarda, Tadeusza Kurpiewskich, Mariannę i Franciszka, Jana, Ludwika, Krzysztofa, Zenona Kurpiewskich, zm. rodz. Tybuchowskich, Feliksę, Jana, Jadwigę, Genowefę, Czesława, Stanisława bratanków Tybuchowskich
19:00 + Zofię Lipowską (2 r.śm.)

Niedziela, 21 lutego I Niedziela Wielkiego Postu
8:00 + Mariusza Roberta Ciesielskich (3 r. śm.)
10:00 + Annę Bocian, Zygmunta i Zenona Bocian, Halinę, Franciszka i Kazimierza Brzezińskich, Krystynę Kiewicz, Jadwigę Wodyńską, Marcina Witulskiego
11:30 + Ryszarda Ciesielskiego
11:30 + Jadwigę Suwińską (1 r. śm.)
16:00 + Barbarę Tarczyńską (4 r. śm.)