8 - 14 marca 2021 r.

 Poniedziałek, 8 marca
17:30 + Hannę Ziemiecką
18:00

Wtorek, 9 marca
17:30 + Teresę Ryter
18:00 za Parafian

Środa, 10 marca
17:30 + Bolesława Kuźmicza
I dzień Nowenny do św. Józefa
18:00 + zm. z rodz. Gałeckich, Wysockich i Renkiewiczów

Czwartek, 11 marca
17:30 + Pawła Zakrzewskiego
II dzień Nowenny do św. Józefa
18:00 + za Parafian

Piątek , 12 marca
17:30 + Grażynę Cegłowską
III dzień Nowenny do św. Józefa
18:00 +

Sobota, 13 marca
18:00 + Krystynę Turkiewicz
18:00 + Zygmunta Zawadzkiego
IV dzień Nowenny do św. Józefa
19:00 + zm. z rodz. Krawczykowskich
19:00 + Stanisława (11 r. śm.) Stanisławę, Jana Chojnackich, Józefa Fabisiewicza

Niedziela, 14 marca IV Niedziela Wielkiego Postu
8:00 + Janinę Latkowską, Czesławę i Józefa Stachowicz
V dzień Nowenny do św. Józefa
10:00 + Mariana Dobrowolskiego
11:30 + Ewę Ślepowrońską, Tadeusza Śmigasiewicza
16:00 + Agnieszkę i Mirosławę Piotrowskie