15 - 21 marca 2021 r.

 Poniedziałek, 15 marca
17:00 + Longina Ziemińskiego
17:30 Msza dziękczynna za łaskę zdrowia Arkadiusza Daleckiego
VI dzień Nowenny do św. Józefa
18:00 + Leszka Łuszczewskiego

Wtorek, 16 marca
17:30 + zm. z rodz. Rogowskich, Kucińskich, Łaszcz, Irenę Bafeltowską
VII dzień Nowenny do św. Józefa
18:00 + Ryszarda Budziłka                                                                                                                                      18:30 + Janusza Koźniewskiego (int. ur.) i zm. z rodz. Koźniewskich oraz Krystynę Latkowksą (int. im.)
 

Środa, 17 marca
18:00 + Zofię Marszałek
VIII dzień Nowenny do św. Józefa

Czwartek, 18 marca
17:30 + Zygmunta Daleckiego
IX dzień Nowenny do św. Józefa
18:00 + Zdzisława Białorudzkiego

Piątek , 19 marca Uroczystość św. Józefa – Rekolekcje parafialne
10:00 + Longinę Brzeszkiewicz (im.) Genowefę Borawską
11:30 + Beatę Bralską (2 r. sm.) Jadwigę, Antoniego Mórawskich, Ewę i Jana Brzozowskich, Jana Piotrowskiego
16:00 + Józefa Sobczyńskiego, zm. z rodz. Wiśniewskich
18:00 + Zbigniewa Dąbkowskiego
18:00 + Feliksa Galińskiego, Stanisławę i Franciszka Galińskich, Lucynę i Edwarda Pruchniak

Sobota, 20 marca – Rekolekcje parafialne
10:00 + Zdzisława Mrokowskiego
11:30 + Jana Strzelczaka
16:00 + Feliksa i Annę Młynarskich, dziadków Młynarskich, Jadwigę, Henryka, Tadeusza Piotrowskich 16:00 + Szczepana Kęcińskiego
19:00 + Grzegorza Podgórnego
19:00 + Mirosława Hummela Wandę i Kazimierza Siwków, zm. z rodz. Siwków i Ślusiewiczów

Niedziela, 21 marca IV Niedziela Wielkiego Postu – Rekolekcje parafialne
8:00 + Józefa Stroińskiego
10:00 + Henrykę i Franciszka Strzelczaków
11:30 + Stefanię i Aleksandra Kapczyńskich oraz Hannę i Stanisława Kapczyńskich
16:00 + Janinę Jazłowiecką
Zachęcamy do pełnego uczestnictwa we Mszy św. poprzez Spowiedź i Komunię Św.