22 - 28 marca 2021

 Poniedziałek, 22 marca
17:00 + Jagodę Wiśniewską

Wtorek, 23 marca
17:30 + Ryszarda Kozłowskiego, Pelagię i Michała Orłowskich

Środa, 24 marca
17:30 za Parafian

Czwartek, 25 marca Uroczystość Zwiastwania Pańskiego – Dzień Świetości Życia
18:00 w int. poszanowania każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci
18:00 + Zenonę Gerasik, (int. urodzinowa) zm. z rodz. Piotrowskich i Gerasik
18:30 + Marię Ziemińską i Władysława Krawczyka

Piątek , 26 marca
18:00 + Lidia Zawadzka

Sobota, 27 marca
18:00 + Ryszarda Dąbrowskiego, Władysława i Władysławę Dąbrowskich
18:00 + Krystynę i Stanisława Wichowskich, Ewę , Dawida, Janusza Wichowskich
19:00 + Paulinę Marszałek (9 r. śm.)
19:00 + Zofię i Edwarda Sobczyńskich; Henryka i Karola Murawskich, dziadków Murawskich

Niedziela, 28 marca Niedziela Palmowa
8:00 + Bogdana Pawlaka
10:00 + Artura Majchrzaka
11:30 + Wandę i Józefa Dąbrowskich, dziadków Dąbrowskich i Sot oraz Ryszarda Jasińskiego
16:00 + Janinę Kowalską