Święto Miłosierdzia Bożego, 11 kwietnia 2021

 Poniedziałek, 12 kwietnia
17:30 + Zygmunta Daleckiego (int. ur.)
18:00 + Hannę Ziemiecką
18:30 + Szczepana Kęcińskiego (9 greg.)
18:30 + Wacława, Urszulę, Wojciecha Ostrowskich

Wtorek, 13 kwietnia
17:30 + Romana, Włodzimierza, Mariannę, Wacława Szpyglów, Henryka Szpygla
18:00 + Jana Głuchowskiego (27 r. śm.) Karolinę, Krzysztofa, dziadków Głuchowskich, Lidię Olczak
18:30 + Szczepana Kęcińskiego (10 greg.)

Środa, 14 kwietnia
17:30 + Honoratę Salwowską (11 r. śm.)
18:00 + Mariannę Makowską (10 r. śm.)
18:30 + Szczepana Kęcińskiego (11 greg.)

Czwartek, 15 kwietnia
17:30 + Jagodę Wiśniewską
18:00 + Jadwigę i Wiesława Suwińskiego
18:00 + Grażynę Jakubiak (8 r. śm.)
18:30 + Szczepana Kęcińskiego (12 greg.)

Piątek , 16 kwietnia
17:30 + Szczepana Kęcińskiego (13 greg.)
18:00 + Romualdę Winniak; Mariannę, Andrzeja Klepczyńskich; Aleksandra, Mariannę Winniak; Feliksa i Feliksę, Mariannę Tak; Czesławę Barbińską; Jadwigę Wronowską, Jadwigę, Tadeusza, Jana Sęk
18:30 + Stefanię Radomską

Sobota, 17 kwietnia
18:00 + Helenę, Kazimierza i Jana Sochockich; Juliannę, Jana, Mariannę, Henryka Żóławników, Zofię. Aleksandra Wójcików, Stanisława Milera
18:00 + Szczepana Kęcińskiego (14 greg.)
19:00 + Zofię Biedrzycką
19:00 +Jadwigę (4 r. śm.) Franciszka, Janinę, Sabinę, Stanisława, Stefana Gerasik

Niedziela, 18 kwietnia
8:00 + Stanisława Majewskiego, Natalię Majewską, ks. Jerzego Sitkiewicza, Mariannę i Jana Sitkiewicza, Grzegorza Sitkiewicza
10:00 + Jerzego Holendra
11:30 + Szczepana Kęcińskiego (15 greg.)
11:30 + Czesławę i Stanisława Dąbkowskich, Karolinę i Jana Głuchowskich, Krystynę i Artura Sikora
16:00 + Janusza Marczewskiego

Zachęcamy do pełnego uczestnictwa we Mszy św. poprzez Spowiedź i Komunię Św.