VI Niedziela Wielkanocna - 17 maja 2020 r.

1. Przeżywamy dziś 6 niedzielę okresu wielkanocnego. Ewangelia zapowiada przyjście Ducha Świętego, który będzie kontynuował dzieło Chrystusa na ziemi. Bądźmy otwarci na wszelkie natchnienia jakie daje nam Duch Święty. Módlmy się często do Ducha Świętego o Jego dary.

2. Dziś w szczególny sposób przypominamy sobie osobę świętego Jana Pawła II w setną rocznicę Jego urodzin. Chcemy jeszcze bardziej wsłuchiwać się w jego naukę uczyć się zaufania do Maryi, miłości do Ojczyzny i do drugiego człowieka.

3. Od dzisiaj zmniejszają się restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych. Podczas Mszy św. lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m². Oznacza to, że w naszej Świątyni może przebywać jednocześnie 46 osób. Zachowajmy odpowiednie odstępy. Przypominamy o noszeniu maseczek.

4. Nabożeństwa majowe w tym tygodniu od poniedziałku do piątku po Mszy św. o godzinie 1800 w sobotę po Mszy św. o godzinie 1900 a w niedzielę po Mszy św. o godzinie 16:00.

5. Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu we wtorek i piątek od godziny 1630-1730 w czasie adoracji w ciszy możemy polecać nasze prośby dziękować i uwielbiać Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.

6. Polecajmy w naszych modlitwach dzieci, które w tym czasie przystępują do Pierwszej komunii świętej.Rodzice ufundowali dla parafii mosiężny trybularz. Bóg zapłać.

7. Zachęcamy do włączenia się w akcję oddawania krwi w niedzielę 24 maja od godz. 9:00 do godz. 13:00 w Cieksynie na terenie boiska piłkarskiego KS WKRA CIEKSYN w autobusie przeznaczonym do poboru krwi. Krew jest przeznaczona dla chorej na białaczkę pięcioletniej Franciszki Borodzicz-Smolińskiej. Serdecznie zapraszamy wszystkich - grupa krwi nie ma znaczenia.

8. Zapowiedzi: Karolina Piotrowska par. tut. i Mateusz Konofalski par. Sochocin (Zap. 2.)

9. Dziękujemy za ofiary na utrzymanie kościoła składane do skarbony na ołtarzu Matki Bożej oraz wpłaty bezpośrednio na konto parafialne. Bóg zapłać.

10. W tym tygodniu odeszli do Pana śp. Rafał Przemysław Opończewski i śp. Honorata Czyż wieczny odpoczynek racz im dać Panie.