XV Niedziela Zwykła - 12 lipca 2020 r.

1. Przeżywamy dziś 15 niedzielę okresu zwykłego. Ewangelia w przypowieści o siewcy przypomina nam prawdę, że trzeba starać się nieustannie, aby nic nie przysłoniło nam wiary w Boga. Starajmy się w życiu wydać jak najpiękniejsze owoce miłości do Boga i bliźniego.
2. Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu we wtorek i piątek od godziny 16:30 do 17:30.
3. Dziś 2 tura wyborów prezydenckich. Zachęcamy wszystkich do udziału w wyborze głowy państwa.
4. Przypominamy, że czas wakacji nie jest czasem wolnym od praktyk religijnych. Wiara bez uczynków i bez praktyk jest martwa.
5. Zapowiedzi przedślubne: Przemysław Wasilewski par. tut i Monika Katarzyna Ciuchcińska par. tut zap. 3; Jarosław Kurpiewski par. tut. i Malwina Agata Morawska par. św. Wojciecha Nasielsk zap. 1; Kamil Kwiatkowski par. tut. i Edyta Malon par. św. Wojciecha Nasielsk zap. 1