20 - 26 lipca 2020 r.

20 lipca, poniedziałek
17:30
18:00 + Janusza Koźniewskiego i zm. z rodz. Koźniewskich

21 lipca, wtorek
17:30 + Izabelę Waśniewską
18:00

22 lipca, środa
17:00 + Mariannę Pyzińską
17:30 + Teresę Szpygiel
18:00 + Honoratę, Franciszkę, Mariana, Marcina Dąbrowskich, Feliksę i Władysława Dąbkowskich, Wiesława Dąbkowskiego

23 lipca, czwartek
17:30 + Czesława Podgórnego, Wiesławę Podgórną
18:00 + Lidię Zawadzką

24 lipca, piątek
17:30 + Krzysztofa Grabowskiego
18:00 + Jadwigę Suwińską
18:30 + Krzysztofa Rosińskiego (int. im.)

25 lipca, sobota
11:00 Chrzest
16:00 Chrzest
17:00 + r-ców Henrykę i Józefa Przygódzkich oraz brata Zygmunta Przygódzkiego (w 1 r. śm.)
18:00 + Annę Mikulską i Janusza Mikulskiego
19:00 + Annę i Alfreda Tarwackich

26 lipca, niedziela
8:00 + Annę Biernacką, zm. z rodz. Biernackich i Suskich oraz Mariannę Olbryś
10:00 + Annę i Alojzego Czerwińskich, dziadków Czerwińskich i Mrokowskich
11:30 + Ryszarda Dąbrowskiego
16:00 + Wiktorię Strzelczak