Jubileusz 100. urodzin Pani Sabiny Krawczyk z Andzina

W niedzielę 19 lipca podczas Mszy sw. o godz. 11:30 w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy podniosłą uroczystość 100. urodzin Pani Sabiny Krawczyk z Andzina. 

Sz. P.
Sabina Krawczyk

Szanowna Jubilatko,

dzisiejsza Uroczystość jest okazją niecodzienną i doniosłą.

Niewielu z nas ma możliwość obchodzenia setnych urodzin.

Sto lat, to czas, który dla większości z nas, zwłaszcza na początku życiowej drogi,

wydaje się nie do osiągnięcia,

to czas w którym zebrać można mnóstwo doświadczeń i mądrości,

przeżyć wspaniałe chwile szczęścia i niezmierzonej radości.

Dane było Pani przeżyć cały wiek w naszej polskiej historii,

doświadczyć trudów i radości z nim związanych.

Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń.

Pani sędziwy wiek jest naszym wspólnym drogocennym dziedzictwem.

W imieniu całej
Wspólnoty Parafialnej św. Rocha w Cieksynie
życzymy Pani:
Bożej pomyślności,
niech każda chwila będzie
dla Pani źródłem szczęścia
i niech upływa w spokoju i zdrowiu.

Z modlitwą i kapłańskim błogosławieństwem


ks. Łukasz Chruściel

 

Cieksyn, 19 lipca 2020 r.