Błogosławieństwo pojazdów

 W niedzielę, 24 lipca, podobnie jak w wielu parafiach w Polsce, tak i u nas, odbyło się błogosławieństwo pojazdów. Ofiary zebrane podczas poświęcenia pojazdów przeznaczamy na pomoc dla naszych misjonarzy pracujących na całym świecie.

Po każdej Mszy świętej ksiądz sprawujący Mszę św. odmówił modlitwę błogosławieństwa. Następnie przeszedł wzdłuż ustawionych pojazdów kropiąc je i stojących obok, wodą święconą.
Staraniem ks. Łukasza dzieci otrzymały elementy odblaskowe, które pozyskane zostały w ramach akcji: „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny.” Związana jest ze zmianą przepisów ruchu drogowego, które od 31 sierpnia 2014 r. wprowadzają konieczność noszenia elementów odblaskowych przez wszystkich pieszych poruszających się po zmroku w terenie niezabudowanym.

Dziękujemy Panu Tomaszowi Kominkowi – Dyrektorowi Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku oraz Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Płocku za przekazane elementy odblaskowe dla dzieci i młodzieży z naszej parafii.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

„Boże, który mocą swojego słowa stworzyłeś cały wszechświat i dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli; spraw, aby pojazdy, dzieło Twoje i pracy ludzkiej, dzięki Twemu błogosławieństwu służyły dla dobra człowieka, jego pracy i wypoczynku.
Za wstawiennictwem Matki Niepokalanej i św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, ustrzeż Panie wszystkich, którzy będą korzystali z tych pojazdów, od wszelkich nieszczęść duszy i ciała, aby bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu. Niech zebrani tu kierowcy i ich pojazdy będą pobłogosławione dla Twojej chwały i pożytku ludzkiego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.  Amen”.

Czym jest błogosławieństwo pojazdów?


Błogosławieństwo pojazdów powinno być przede wszystkim dziękczynieniem składanym Bogu za to, że dał człowiekowi tak wielkie techniczne zdolności i możliwości.

Następnie winno ono być prośbą Kościoła skierowaną do Boga, o Jego błogosławieństwo i ochronę dla ludzi, którzy będą owych pojazdów używali. Samochód nie uzyskuje przez błogosławieństwo jakichś szczególnych właściwości i nie staje się niezdolny do wypadku. Jest on poświęcone dla odpowiedzialnego, zgodnego z zamysłem Bożym użytku.

Ostatecznie jest to błogosławieństwo, jak zresztą i inne błogosławieństwa, nie tyle martwych przedmiotów, ale osób,które danym pojazdem będą podróżować. Człowiek zaś używając ich powinien bardziej przybliżyć się do Boga.

Dekalog Kierowcy – Przykazania dla kierowców według MIVA Polska


“Jesteś kierowcą na drodze i nie jesteś na niej sam. Ponad wszystkim jest Pan Bóg Twój, więc zawsze o tym pamiętaj:


1. Nie będziesz egoistą na drodze.
2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi.
3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu Św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę – umiej też podziękować.
4. Szanuj pieszych.
5. Nie zabijaj – bądź trzeźwy.
6. Zapnij pasy – będziesz bezpieczny.
7. Nie bądź brawurowy w prędkości.
8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
9. Pomagaj potrzebującym na drodze.
10. Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracę naszej Policji.


Boże pobłogosław naszej podróży. Spraw abym jechał bezpiecznie i szczęśliwie dotarł do celu. Boże prowadź! Święty Krzysztofie, módl się za nami!”