Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Do sakramentu bierzmowania młodzież w naszej parafii przystąpi w sobotę 26 września 2020 r. Szafarzem sakramentu bierzmowania będzie ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Góralski.

1. Z racji na czas pandemii zostały odwołane wszystkie spotkania formacyjne.

2. Młodzież otrzyma konspekty pozostałych 3 spotkań do pracy osobistej w domu.

3. Ze strony parafialnej należy pobrać WZÓR  podania o sakrament bierzmowania, spersonalizowane podanie należy wydrukować podpisać i dostarczyć do kancelarii parafialnej do 26 sierpnia 2020 r.

Co powinno zawierać podanie?
• Dane kandydata
• Motywację przystąpienia do sakramentu bierzmowania
• Uzasadnienie wyboru imienia/patrona do bierzmowania
• Uzasadnienie wyboru świadka do bierzmowania (Dekret biskupa płockiego patrz poniżej)
• W jaki sposób kandydat przygotowywał się do sakramentu
• Postanowienie: W związku z przyjęciem sakramentu bierzmowania postanawiam…
Podania muszą być napisane na komputerze i wydrukowane na białej kartce A4. Zanim zaczniecie pisać wejdźcie w „Układ strony”, wybierzcie „Marginesy”, następnie „Marginesy niestandardowe” i ustawcie szerokość lewego marginesu na 3 cm. Czcionka: Times New Roman, 12 ptk., tekst wyjustowany.

KLIKNIJ I POBIERZ WZÓR PODANIA

 

4. W dniach 6,13,20 września (niedziele) godz. 17:00 25 września (piątek) godz. 19:00 odbędą się próby kandydatów przed uroczystością sakramentu bierzmowania.

DEKRET W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

W DIECEZJI PŁOCKIEJ

Mając na uwadze dobro duchowe młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, po zasięgnięciu opinii Diecezjalnej Rady Katechetycznej, na podstawie pkt 1. Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, zatwierdzonych podczas 375. Zebrania Plenarnego KEP w Warszawie dnia 14 marca 2017 r., określam podstawowe zasady przygotowania kandydatów do sakramentu bierzmowania w diecezji płockiej:


1. Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania z istoty swojej związane jest z parafią, ale odbywa się dwutorowo: w parafii zamieszkania kandydata, która jest naturalnym środowiskiem życia religijnego oraz w szkole, w której odbywa się katecheza.

2. Przyjęcie sakramentu bierzmowania dokonuje się najwcześniej na zakończenie klasy
I szkoły ponadpodstawowej.

3. Pierwszym miejscem przygotowania oraz przystępowania do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania ucznia. Jeżeli, pomimo zachęt, rodzice życzą sobie, aby ich dziecko przystąpiło do bierzmowania w innej parafii, nie należy tego utrudniać. W takiej sytuacji, rodzice powinni zadbać, aby ich dzieci uczestniczyły w katechezie przygotowującej do przyjęcia sakramentu bierzmowania na terenie wybranej parafii.

4. Kandydaci do bierzmowania są zobowiązani do udziału we Mszy świętej w każdą niedzielę i święta nakazane oraz do regularnego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Odpowiedzialny za przygotowanie do bierzmowania w parafii musi posiadać moralną pewność, że kandydat jest praktykującym katolikiem.

5. Kandydat powinien przyjąć sakrament bierzmowania w stanie łaski uświęcającej, dlatego ma obowiązek wcześniej przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.

6. W celu zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania – świadkiem bierzmowania powinno być jedno z rodziców chrzestnych, o ile aktualnie spełnia warunki określone w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Tam, gdzie jest to niemożliwe, kandydaci do bierzmowania wraz z rodzicami zadbają, by świadkiem bierzmowania była osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, Eucharystia, bierzmowanie); ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem żyjącym zgodnie z wiarą i moralnością chrześcijańską. Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi, powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Według KPK kan. 893 § 1 i 2, świadkami bierzmowania nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego. dopuszczeniu do sakramentu bierzmowania decyduje proboszcz parafii, w której jest bierzmowanie. Przeprowadza on lub wyznacza katechetę do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem do bierzmowania. Rozmowa taka wyznaczana jest najpóźniej na trzy tygodnie przed udzieleniem sakramentu. Proboszcz powinien zawsze uwzględniać opinię katechetów oraz udział w całości przygotowania.


Płock, dnia 20 marca 2019 r.
Nr 680/2019

Piotr Libera
Biskup Płocki