XVIII Niedziela Zwykła - 2 sierpnia 2020 r.

1. Przeżywamy dziś 18 niedzielę okresu zwykłego. Ewangelia przypomina nam cudowne rozmnożenie chlebów przez Jezusa. Rozmnożenie chleba jest zapowiedzią Eucharystii. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew ma życie wieczne. Niech komunia święta będzie dla nas źródłem prawdziwego życia.

2. Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu we wtorek i piątek od godziny 16:30- 17:30.

3. W tym tygodniu wypada pierwszy piątek miesiąca. Wizyta u starszych i chorych od godziny 9:00.

4. W tym tygodniu zaginęła figurka Matki Bożej z kapliczki przydrożnej w Gawłówku. Jeśli ktoś celowo to zrobił prosimy o jej zwrot. Mamy jedynie nadzieję, że nie wykorzystał jej do profanacji wizerunku Matki Bożej.

5. Dziękujemy wszystkim za ofiary dla naszych misjonarzy z okazji Akcji św. Krzysztof. Zebraliśmy przy tej okazji kwotę 2847 zł.

6. Rozpoczęliśmy szczegółowe badania przyczyn zawilgocenia naszego kościoła. O wynikach będę informował na bieżąco.

7. Od czwartku 6 sierpnia rozpoczynamy tradycyjne apele Jasnogórskie o godzinie 21:00 w łączności z wszystkimi pielgrzymami udającymi się na Jasną Górę.

8. Rozpoczęliśmy prace porządkowe wokół kościoła. Zostały pomalowane krzyże misyjne i oczyszczono część chodnika wokół kościoła.

9. Ministranci, młodzież z LW i lektorzy zaangażowani w życie parafii 20 sierpnia wyjeżdżają z ks. Łukaszem do Energylandii. Prosimy opiekunów prawnych o pobranie i wypełnienie oświadczeń w zakrystii. Zapisy do 8 sierpnia u prezesa ministrantów Marcina Majewskiego tel: 727357218

10. Do sakramentu bierzmowania młodzież w naszej parafii przystąpi w sobotę 26 września 2020 r. Szafarzem sakramentu bierzmowania będzie ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Góralski. Ze strony parafialnej należy pobrać wzór podania o sakrament bierzmowania, spersonalizowane podanie należy wydrukować podpisać i dostarczyć do kancelarii parafialnej do 26 sierpnia 2020 r.