Ministranci

 Liturgiczna Służba Ołtarza to duszpasterstwo zrzeszające młodych chłopców, którzy pragną być bliżej Boga i bliżej Chrystusa eucharystycznego.

Aktualnie Liturgiczna Służba Ołtarza w naszej parafii ma w swoich szeregach 21 chłopców z czego 17 jest ministrantami a 4 lektorami. Co roku dołącza do naszego grona kilku nowych kolegów. Przed promocjami zarówno ministranckimi jak i lektorskimi kandydaci przechodzą serię spotkań czyli tzw. kurs przygotowawczy. Stają się ministrantami i lektorami po złożeniu uroczystej przysięgi podczas Mszy Świętej. W głównej mierze

LSO to ministranci. Słowo ministrant oznacza służyć, pomagać i takie jest nasze zadanie-służyć Jezusowi przy ołtarzu. Ministranci i lektorzy naszej parafii uświetniają zarówno duże uroczystości (np. Triduum Paschalne, Święta Bożego Narodzenia) jak i codzienne liturgie oraz nabożeństwa. Głównym zadaniem lektorów jest odpowiednia oprawa Liturgii Słowa, zaś w roli ministrantów jest przygotowywanie ołtarza i pomaganie księdzu podczas liturgii.

 Ministranci mają również swoich świętych patronów, których historie poznawaliśmy na naszych spotkaniach. Patronami ministrantów i lektorów są: sw. Dominik Savio, św. Jan Berchmans (SJ), św. Stanisław Kostka (SJ), św. Tarsycjusz i św. Jan Bosco. Członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza spotykają się raz w tygodniu na wspólnej modlitwie i zabawie w „salce ministranckiej”.

Od 1 września 2019 r.  naszym opiekunem jest ksiądz Łukasz 

Istnieje 10 zasad ministranta. Można w nich przeczytać między innymi o posłudze Jezusowi w ludziach, modlitwie za Ojczyznę, pracy nad sobą czy dawaniu innym przykładu. 

Lista ministrantów w par. św. Rocha w Cieksynie:

1. Bartłomiej Jaśkiewicz
2. Dominik Karabin
3. Igor Karabin
4. Mikołaj Kobuszewski
5. Mateusz Kornatowski
6. Mateusz Kurpiewski
7. Filip Łuszczewski
8. Marcin Majewski
9. Mateusz Majewski
10. Igor Malik
11. Maciej Malon
12. Dawid Ostrowski
13. Łukasz Piotrowski
14. Szymon Sagalski
15. Marek Sekudewicz
16. Dawid Sitkiewicz
17. Filip Stroiński
18. Nikodem Warchoł
19. Jan Zawadzki